• +90 216 553 3230
  • info@bilimselyuzme.com
Dalış Sırasında Yaşanabilecek Sağlık Sorunları

Dalış Sırasında Yaşanabilecek Sağlık Sorunları

Dalış Sırasında Yaşanabilecek Sağlık Sorunları

Dalış yaparken  Yaşanan Sağlık Sorunları geçmiş yıllarda dalış sporuna duyulan ilginin artması bu spora bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Dalışlar sırasında dalgıçların yaşadığı sağlık sorunları iki önemli fizik kanunu ile açıklanmaktadır. Bunlardan ilki su altına inildikçe, derinlikle orantılı olarak (her 10 metrede 1 atmosfer basınç) artan basıncı tanımlayan Boyle kanunudur. Bu kanun basınçla ilişkili olarak meydana gelen barotravmaları (dalış sırasındaki basınç değişikliğine bağlı olarak hava içeren boşluklarda oluşan doku hasarı) açıklamaktadır. İkincisi ise dekompresyon hastalığı ve nitrojen narkozunu açıklayan sıkışan gazların sıvı hale geçmesi ile tanımlanan Henry kanunudur. Su altında artan basınç vücut fizyolojisinde önemli değişikliklere neden olarak sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir

Dalış Sporu ve Kronik Hastalıklar Dalışlara bağlı olarak yaşanan sağlık sorunları, dalgıçların kronik hastalığa sahip olmaları durumunda daha da fazla önem kazanmaktadır. Çünkü var olan kronik hastalıklar nedeniyle birey, dalış sırasındaki basınç değişikliklerden daha ciddi ölçüde etkilenmekte ve bireyin dalış güvenliği tehlikeye girmektedir. Kronik hastalıklar, üç nedenle dalış güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenlerden birincisi  var olan kronik hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel ya da mental kapasitedeki azalmanın dalış güvenliğini etkilemesi, ikincisi; kronik hastalıkların, dalış sırasında değişen dış basınçla ilişkili olarak ortaya çıkan barotravma riskini artırması, üçüncüsü ise; diyabet, obezite, santral sinir sistemi ve bağ doku hastalıkları gibi kronik hastalıklarla ilişkili olarak dekompresyon hastalığı riskinin artmasıdır

Uluslararası dalış okulları kılavuzunda da hipoglisemi nedeniyle hızlı değişiklikler gösteren bilinç durumunun ciddi sonuçlar doğurabileceği, dalış güvenliğini sağlayan bir program oluşturulmadıkça diyabetli bireylerin dalışlarının uygun olmadığı belirtilmiştir. Pulmoner tıkanıklığa, inflamasyona ve akciğerlerde hava hapsine neden olan önemli bir hastalık olan astım da dalış sırasındaki dalgıçların fiziksel kapasitelerini azaltabilmektedir. 

Yorumunuzu Yazın
Kişisel verilerin gizliliği gereği sitemizde sizden talep ettiğimiz veriler ve bu verilere ilişkin veri saklama politikamızı gösterir metne buradan ulaşabilirsiniz